[1]
سرخیل ح., دهداری ف., عظیمی ی. و طلائیان عراقی م. 2020. شناسايي مخاطرات فرآيندي در برج عريان سازي گرم پروژه هاي رايج شيرين سازي نفت خام به روش مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 3 (نوامبر 2020), 183–172. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31126.