[1]
مایل افشار م., نوحی ف., ریاحی ل. و نیک روان ا. 2020. بررسي شاخص هاي زماني بخش اورژانس و طراحي داشبورد مديريتي براي آن. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 2 (سپتامبر 2020), 96–86. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.30539.