[1]
امیدی م. و امیدی ن. 2020. پیش بینی روند تعداد مصدومین حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان همدان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 1 (جولای 2020), 29–24. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i1.30132.