[1]
ابوطالبي‌اصفهاني م., رحيمي ا. و سعيدي س. 2020. شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان). ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 2 (آوریل 2020), 122–106. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.30060.