[1]
باباپور ع., حيدري گرجي م., موسوي نسب ن. و جنتی ی. 2020. بررسي خشونت فيزيکي نسبت به کارکنان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکي مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 1398. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 3 (آوریل 2020), 147–138. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i3.30045.