[1]
کلانتریان م., مینونژاد ه., رجبی ر. و صیدی ف. 2020. بررسي اثر و ماندگاري تمرينات عصبي - عضلاني بر زمان بندي فعاليت عضلات ديستال و پروگزيمال اندام تحتاني در ورزشکاران مبتلا به بي ثباتي عملکردي مچ پا. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 2 (اکتبر 2020), 85–75. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i2.30038.