[1]
سرخيل ح., علوي تبار ع. و شايان فرد پ. 2020. روشي نوآورانه به‌منظور شناسايي و کشف عوامل و نشانه هاي وقوع تقلب در مميزي‌هاي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 2 (آوریل 2020), 105–95. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.29938.