[1]
شهباززاده ف., نريماني س., احمدي ش. و انوري ز. 2020. بررسي عوامل موثر بر استفاده از کلاه ايمني در بين موتورسواران شهر اردبيل در سال 1398. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 3 (آوریل 2020), 137–131. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i3.29937.