[1]
فاطمی عقدا س.م., ساكت ع., صادقی ح. و فهیمی فر ا. 2021. روند يابي پس لرزه هاي بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومين ناشي از زمين لرزه (مطالعه موردي، زمين لرزه 16 فروردين1396 سفيدسنگ در شمال شرق ايران). ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 9, 2 (سپتامبر 2021), 101–92. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.29037.