[1]
عليان نژاديش., حسنيا., احمدپناهيه. و برقعيس.م. 2020. حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 1 (ژانویه 2020), 64 - 55. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28549.