[1]
شیریپ., سوریح. و هاشمی نظریس.س. 2020. بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 1 (ژانویه 2020), 54 - 44. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.28547.