[1]
بخشیا., مظلومیع. و حسینیس. 2019. بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 1 (آگوست 2019), 35 - 29. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26774.