[1]
اسدیپ., نیازمندف. و ملکی ضیابریس.م. 2019. بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي امدادرساني شده توسط اورژانس گيلان در سال‌هاي 95-91. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 1 (آگوست 2019), 9 - 5. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26772.