[1]
احمدیع. 2019. ضرورت اجرای چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت در بیماران ترومایی بخش‌های اورژانس ایران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 7, 1 (جولای 2019), 4 - 1. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v7i1.26286.