[1]
پورفتاح ن., منظمي تهراني غ., علی بابایی ا. و یوسفیاتی س.م. 2018. شناسايي خطاهاي انساني و بررسي فاکتورهاي درون‌سازماني مؤثر بر بروز خطا درصنعت گاز. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 6, 2 (دسامبر 2018), 98–91. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v6i2.23779.