[1]
جوان بي‌پروا ا., عادل ا. و هوشمند ا. 2018. بررسي مصدوميت‌هاي ترومايي در کودکان زير 5 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دولتي مشهد در سال 1395. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 6, 2 (دسامبر 2018), 54–49. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v6i2.22153.