[1]
حسيني س.م., خراساني زواره د. و عباسي ع. 2018. چالش‌ها و راهکارهاي پيش‌گيري از برخورد خودرو با شتر در استان خراسان جنوبي بر اساس يک مطالعه کيفي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 6, 1 (جولای 2018), 48–43. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v6i1.22148.