[1]
عزتي پ., وزيري م. و عدلي ف. 2017. نيازسنجي آموزشي تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي مرکز اورژانس تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 5, 2 (اکتبر 2017), 119–109. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18692.