[1]
پورنگ ن., اسماعيلي ف. و رنجبريان م. 2017. به‌کارگيري روش تجزيه‌وتحليل عوامل شکست در ارزيابي مخاطرات آزمايشگاه‌هاي يک پژوهشکده. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 5, 2 (اکتبر 2017), 108–97. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18689.