[1]
ابراهيمي عطري ا., بهاري فرد ر. و خوشرفتار يزدي ن. 2017. تأثير هشت هفته برنامه تمريني پيشگيري از آسيب 11+ فيفا بر پايداري قامتي پوياي پسران فوتباليست نوجوان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 5, 2 (اکتبر 2017), 88–79. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18686.