[1]
رزاقي ع., پور رجبي ع. و دانشي س. 2017. موانع و مشکلات مرتبط با عابران پياده سالمند: يک مطالعه کيفي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 5, 2 (اکتبر 2017), 78–73. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18685.