[1]
قرباني ر., عتابي ف. و جباري م. 2017. خطر مرگ در حوادث جادهاي تانکرهاي حامل مواد شيميايي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 5, 2 (اکتبر 2017), 72–63. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18684.