[1]
شوشتريش., عابديم., بهراميم. و سموعير. 2017. سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 5, 2 (اکتبر 2017), 62 - 61.