[1]
شوشتري ش., عابدي م., بهرامي م. و سموعي ر. 2017. تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا: يک مطالعه کيفي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 5, 1 (جولای 2017), 58–51. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17667.