[1]
زارعی ا. و شمس الدینی لری ع. 2017. کیفیت خدمات اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تهران از دیدگاه بیمار. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 5, 1 (جولای 2017), 8–1. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17615.