[1]
فهيمي‌نيام., جعفري منصوريانح., مجيديغ., اسکندريا., بهاریس. و افسرع. 2017. رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 4 (آوریل 2017), 239-244. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16737.