[1]
اکبري بلوطبنگانا., طالع‌پسندس., محمد رضاييع. و رحيميان بوگرا. 2017. ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس قرباني هارتر در دانش‌آموزان مدارس متوسطه. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 4 (آوریل 2017), 207-216. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16728.