[1]
عباسی م., صادقی م., اعظمی ع.ا., اسماعیلی س.م., کاووسی ج. و آریافرد ا. 2017. بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 2 (ژانویه 2017), 90–83. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14132.