[1]
داودی ف., اعتماد ک., طاهری تنجانی پ. و خداکریم س. 2017. بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 2 (ژانویه 2017), 82–75. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14129.