[1]
مسعودی نژاد م., یزدان بخش ا., محمدی ب. و حبیبی م. 2017. امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 2 (ژانویه 2017), 74–69. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14125.