[1]
روستای شالماییم., رخشانیف., رمضانخانیع. و سوریح. 2016. تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 1 (ژوئن 2016), 46 - 39. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13017.