[1]
خالوییع., ملکوتیانم. و مهدی پور رابریم. 2016. وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 1 (ژوئن 2016), 24 - 19. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13004.