[1]
سوریح., رفیعی ا., انتظامین., حسنیژ. و حسینیس.م. 2016. بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 4, 1 (ژوئن 2016), 8 - 1. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.12997.