[1]
زارع ح., محمدزاده ادملایی ر., علیپور ا. و ترخان م. 2015. بررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر استفاده از تجهیزات ایمنی رانندگان موتورسیکلت. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 3, 2 (سپتامبر 2015), 126–117. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10079.