[1]
جعفری م., عباس گوهری ف., امیدی ل., ایزدی س. و خوشگواه م. 2015. تهيه و اعتبارسنجي یک نرم‌افزار جهت طراحی سیستم های تهویه صنعتی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 3, 2 (سپتامبر 2015), 110–103. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10077.