[1]
منصف و., اسدی پ. و ملکی ضیابری س.م. 2015. اپیدمیولوژی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیلان در سال های 1391-1390. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 3, 2 (سپتامبر 2015), 102–97. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10075.