اپیدمیولوژی حوادث شهرستان آق‌قلا، استان گلستان، طی سال‌های 1391-1386