1.
علیپورشهیرب, اصفهانی خالقیآ, عرب زادهم, علیپور شهیرم. تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا: تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان . نفس [اینترنت]. 23 سپتامبر 2021 [ارجاع شده 8 آگوست 2022];8(2). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/36063