1.
محمدخانا, کمالی نژادم, سرمدیانح, لطیفیسا, بهرامیم, حسین زادهو, نجفیب, سعیدیف. کارآزمایی بالینی شربت موکوزیفت: یک فرآورده طبیعی جهت بهبود علایم بالینی بیماری COVID-19. نفس [اینترنت]. 11 ژانویه 2021 [ارجاع شده 29 ژانویه 2023];7(1). قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/33609