صدریمسعود, و بنیسیپریناز. “تاثیر اضطراب ناشی از کرونا بر روی رفتارهای وسواسی و سرگشتگی ذهنی در کار زنان شاغل استان تهران ”. فصلنامه نفس 8, no. 2 (سپتامبر 23, 2021). دسترسی می 29, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/36126.