علیپورشهیربهاره, اصفهانی خالقیآتنا, عرب زادهمهدی, و علیپور شهیرمونا. “تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان در دوره همه گیری بیماری کرونا: تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا و مولفه های آن بر پزشکان ”. فصلنامه نفس 8, no. 2 (سپتامبر 23, 2021). دسترسی آگوست 8, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/36063.