محمدخانامیر, کمالی نژادمحمد, سرمدیانحسین, لطیفیسید امیرحسین, بهرامیمحسن, حسین زادهوحید, نجفیبهناز, و سعیدیفریبا. “کارآزمایی بالینی شربت موکوزیفت: یک فرآورده طبیعی جهت بهبود علایم بالینی بیماری COVID-19”. فصلنامه نفس 7, no. 1 (ژانویه 11, 2021). دسترسی ژانویه 29, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/33609.