محمدخانامیر, کمالی نژادمحمد, سرمدیانحسین, لطیفیسید امیرحسین, بهرامیمحسن, حسین زادهوحید, نجفیبهناز, و سعیدیفریبا. 2021. “کارآزمایی بالینی شربت موکوزیفت: یک فرآورده طبیعی جهت بهبود علایم بالینی بیماری COVID-19”. فصلنامه نفس 7 (1). https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/33609.