1.
حاجی منفرد نژادم, حیدریم. «مرگ» از دیدگاه طب سنّتی ایران با تأکید بر آثار علامه قطب‌الدین شیرازی. MHJ [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 30 ژوئن 2022];6(19):167-84. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7555