1.
نیمروزیم, بمانیم, زارعم, زازرانیس, سلطان‌آبادین, فتحیم, فیروز پورم. نقش حرارت در سلامت از دیدگاه طب سنتی و پزشکی نوین. mhj [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 3 ژوئن 2023];6(19):29-4. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7546