1.
جعفری دهکردیع, سهراب‏وندف, ناظما, میناییب, هاشم دباغیانف, صادقپورا, علی‏ اصلژ, مکبّری‌نژادر. تهوع و استفراغ بارداری و مروری بر علل و اسباب و درمان‌های آن در طب سنتی ایران. Med Hist J [اینترنت]. 3 جولای 2013 [ارجاع شده 26 فوریه 2021];5(14):33-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/4730