1.
سلیم پور آبکنار س, سلیم پور آبکنار م. تاریخچه شیوه های سنتی درمان با تأکید بر نقش «اقلیم جغرافیایی» در روستای آبکنارِ استان گیلان. mhj [اینترنت]. 1 ژانویه 2022 [ارجاع شده 1 اکتبر 2023];13(46):1-24. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/34598