1.
قنادیع, داودینس. «درخت مسواك» در آموزه‌هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري. Med Hist J [اینترنت]. 28 مارس 2012 [ارجاع شده 21 می 2022];3(9):119-32. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/3429