1.
عطارزاده ع, پورصالح امیری س. کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران. mhj [اینترنت]. 25 دسامبر 2019 [ارجاع شده 29 نوامبر 2023];11(38):59-73. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/27291