1.
جلالی چیمه ف, ترابی فارسانی س, بوشاسب گوشه ف. حفظ‌الصحه اسلامی (بررسی و تحلیل نسخه خطی «نامه احمدی یا حفظ‌الصحه اسلامی» اثر دکتر امیرخان عاشوری 1332 ق.)‎. mhj [اینترنت]. 26 ژانویه 2020 [ارجاع شده 11 دسامبر 2023];11(38):75-96. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/24654